Thủ tục chuyển trường đại học để có tương lai hơn!

Thủ tục chuyển trường đại học để có tương lai hơn!

Thủ tục chuyển trường đại học được áp dụng cho tất cả sinh viên, nhưng đây có thể nói là 1 ca khó trong quá trình làm thủ tục. Theo quyết định số 25/2006/QĐ – BGDĐT về quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy quy định cần phải hoàn thiện cần và đủ của các thủ tục như sau:

>> Làm bằng đại học giá rẻ
1. Thủ tục chuyển trường đại học:
a) Sinh viên xin chuyển trường phải làm hồ sơ xin chuyển trường theo quy định của nhà trường;
b) Hiệu trưởng trường có sinh viên xin chuyển đến quyết định tiếp nhận hoặc không tiếp nhận, quyết định việc học tiếp tục của sinh viên như: năm học và số học phần mà sinh viên chuyển đến trường phải học bổ sung, trên cơ sở so sánh chương trình ở trường xin chuyển đi và trường xin chuyển đến.”
Căn cứ theo quy định trên thì bạn chỉ có thể chuyển trường đại học nếu có đủ các điều kiện quy định tại khoản 1 điều 9 nêu trên và không thuộc khoản 2 điều 9 Quyết định trên.
2 . Mẫu đơn xin chuyển trường:

Bảng khai chuyển trường đại học

Bảng khai chuyển trường đại học

Vấn đề ở đây nếu bạn là 1 người đủ năng lực và có sự va chạm nhiều với công việc, hơn thế nữa có người dẫn dắt thì việc bạn thành công và không cần phải đến trường học là 1 việc dĩ nhiên, chúng tôi sẽ hỗ trợ các bạn thủ tục để có được bằng đại học của những trường có tiếng.

Với mục đích tiết kiệm được thời gian của các bạn! Hiệu suất công việc sẽ tăng cao, bằng những khóa học hữu ích hơn! Ngắn hạn của những doanh nhân thế giới như: Richard branson,…

Thủ tục làm bằng đại học

Thủ tục làm bằng đại học

Summary
Recipe Name
Bằng đại học
Published On
Average Rating
5 Based on 2 Review(s)

One comment

  1. Cho em hỏi là bên mình có làm được thủ tục chuyển trường không ạ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*