0972 915 7020972 915 702

Góc công nghệ

Chiếm 50% tỉ lệ tìm kiếm trên di động trên công cụ Google

Chiếm 50% tỉ lệ người tiêu dùng sử dụng di động trên công cụ tìm kiếm google

Đầu năm 2015 Google đã có bảng khảo sát thống kê người tiêu dùng sử dụng công cụ tìm kiếm trên thiết bị di động tập trung vào 10 nước ( trong đó có Hoa kỳ,… ) vượt qua cả PC. Nhưng tới thời điểm này Google lại tiếp tục thống kê thì nhận thấy rằng sự lan rộng không ...

Xem thêm

PHONE: 0972 915 702