0972 915 7020972 915 702
ĐĂNG KÝ

Thủ tục chuyển trường đại học để có tương lai hơn!

Thủ tục chuyển trường đại học được áp dụng cho tất cả sinh viên, nhưng đây có thể nói là 1 ca khó trong quá trình làm thủ tục. Theo quyết định số 25/2006/QĐ – BGDĐT về quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy quy định cần phải hoàn thiện cần và đủ của các thủ tục như sau:

>> Làm bằng đại học giá rẻ
1. Thủ tục chuyển trường đại học:
a) Sinh viên xin chuyển trường phải làm hồ sơ xin chuyển trường theo quy định của nhà trường;
b) Hiệu trưởng trường có sinh viên xin chuyển đến quyết định tiếp nhận hoặc không tiếp nhận, quyết định việc học tiếp tục của sinh viên như: năm học và số học phần mà sinh viên chuyển đến trường phải học bổ sung, trên cơ sở so sánh chương trình ở trường xin chuyển đi và trường xin chuyển đến.”
Căn cứ theo quy định trên thì bạn chỉ có thể chuyển trường đại học nếu có đủ các điều kiện quy định tại khoản 1 điều 9 nêu trên và không thuộc khoản 2 điều 9 Quyết định trên.
2 . Mẫu đơn xin chuyển trường:

Bảng khai chuyển trường đại học
Bảng khai chuyển trường đại học

Vấn đề ở đây nếu bạn là 1 người đủ năng lực và có sự va chạm nhiều với công việc, hơn thế nữa có người dẫn dắt thì việc bạn thành công và không cần phải đến trường học là 1 việc dĩ nhiên, chúng tôi sẽ hỗ trợ các bạn thủ tục để có được bằng đại học của những trường có tiếng.

Với mục đích tiết kiệm được thời gian của các bạn! Hiệu suất công việc sẽ tăng cao, bằng những khóa học hữu ích hơn! Ngắn hạn của những doanh nhân thế giới như: Richard branson,…

Thủ tục làm bằng đại học
Thủ tục làm bằng đại học
Thủ tục chuyển trường đại học để có tương lai hơn!
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)

Check Also

Xu hướng làm bằng đại học cao đẳng trong năm 2017

Thị trường làm bằng đại học cao đẳng đẳng vẫn đang rất sôi động và ...

PHONE: 0972 915 702